MUHASEBE EĞİTİMİNDE VAK'A ETÜDLERİNİN ÖNEMİ


Creative Commons License

SARIOĞLU K.

XXXIV. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2015, pp.153-166

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.153-166
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction of case method with business education first took place in the United States of America more than 100 years ago. Forthcoming characteristics of this method are that it puts students in the decision maker’s role, it makes students think deeply over the real or hypothetical stories on various business problems and it allows students discuss among each other. The benefits of usage the case method alone or together with the other methods of teaching became the topic of various research in the World.

The case method can be explained with various descriptions according to different points of view. As the most important instrument of the method, cases are structured in different ways.

Although, there are significant number of educational institutions and educators that agreed upon the benefits of the case method, there are hurdles preventing wider application of case method teaching. Despite limiting factors, what is needed to be done for a broader application is a problem that needs to be answered with considering the culture that educator is in.

İşletmecilik eğitiminde vak’a yöntemi, ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 100 yıldan daha fazla bir süre önce uygulanmıştır. Öğrencinin, karar alıcı konumuna geçerek, çeşitli işletmecilik sorunları üzerinde gerçek ya da varsayımsal hikayeler üzerinde derinlemesine düşünmesi, kendi arasında tartışmasının sağlanması, bu yöntemin öne çıkan özellikleri olmuştur. Yöntemin diğer eğitim metodları ile birlikte ya da tek başına kullanılmasının yararları, Dünya’da farklı çalışmalarda konu edilmiştir.

Vak’a yönteminin farklı bakış açılarına göre çeşitli tanımları mevcuttur. Yöntemin en önemli aracı olan vak’alar, belirli öğrenme amaçlarına ulaşmak için türlü şekilde tasarlanabilmektedirler.

Vak’a yönteminin yararları üzerinde fikir birliğine varmış önemli eğitim kurumları ve çok sayıda eğitimci mevcut olsa da, yöntemin yaygın olarak uygulanmasının önünde engeller de mevcuttur. Söz konusu sınırlayıcı etmenlere rağmen, yöntemin yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği, eğitimcinin içinde bulunduğu kültür de göz önüne alınarak cevaplandırılması gerekli bir sorundur.