Keynesgil Sistem’in Gelişmesi ve Günümüz için Geçerliliği: Keynes’in Gözünden Günümüzün Bir Değerlendirmesi


Creative Commons License

Hiç F. Ö.

International Congress of Management Economy and Policy 2016, ICOMEP’16, International Congress of Management Economy and Policy Proceedings, Volume 4, Umuttepe Yayınları, ISBN: 978-605-5100-85-8, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.4847-4879

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4847-4879

Abstract

We have surveyed in this article the development of the Keynesian macroeconomic system since 1936 up to the present. Our approach was, however, analytical rather than historical and descriptive. First, we observe the Classical System and modern Classical schools, such as Monetarism and New Classical School visualize that full employment will be reached automatically. In sharp contrast, the Keynesian System, hence Neo-Keynesians and modern Keynesian schools, such as New Keynesian Economics and Post-Keynesian Economics visualize that, if left by itself, the economy will give unemployment due to insufficiency of aggregate demand. Keynesian System was developed and modified in the face of criticisms by its opponents. We emphasize in our article that the Keynesian System was mainstream most of the time both in academic circles and in implementation. Monetarism and New Classical School became widespread in academic circles only during the 1980s and their implementation was widespread only in the 1990s. Presently again, basically Keynesian System has the upper hand, mostly New Keynesian Economics and also to some extent, Post-Keynesian Economics.

Keywords: Keynesian System, Development of Keynesian System, Validity of the Keynesian System, Keynesian Policies.


Bu makalemizin konusu ve amacı Keynes’in Sistemini ve gelişmesini tarihçi bir yaklaşımdan çok analitik olarak gözden geçirmektir. Geleneksel Klasik Sistem’in konjonktür dalgalanmalarını açıklamak ve işsizliği önlemek konusundaki başarısızlığı karşısında Keynes’in Sistemi 1936’da ortaya atılmıştır. Klasik Sistem’in verdiği otomatik tam istihdam dengesi (OTİD) sonucuna karşın Keynes’in Sistemine göre ekonomi kendi haline bırakıldığında eksik istihdam dengesi (EİD) verecek, tam istihdama ulaşabilmek için devletin para ve/veya maliye politikaları uygulaması gerekecektir. Çağdaş makroekonomi okulları olarak Monetarizm ve Yeni Klasik Okul temellerini Klasik Sistem ve Neo-Klasik Sistem’den alır ve aynı sonuca ulaşır. Çağdaş Yeni Keynesgil Ekonomi ve Post-Keynesgil Ekonomi ise temellerini Keynesgil Sistem’den alır; Yeni Keynesgil Ekonomi Neo-Keynesgillere, Post-Keynesgil Ekonomi doğrudan Keynes’e ve Ortodoks Keynesgillere dayanır. Karşıt iktisatçıların ve okulların eleştirileri karşısında Keynesgil Sistem devamlı geliştirilmiştir. Keynesgil Sistem gerek akademik çevrelerde gerek uygulama alanında Klasik Sistem’den daha geniş ve uzun süre kabul görmüştür: 2. Dünya Savaşı’ndan 1970’li yıllara hem akademik çevrelerde hem uygulama alanında egemen olmuş; 1970’li yıllarda akademik çevrelerde gözden düşmüştür. 1980’li yıllarda Klasik Sistem’in uzantısı olan Monetarizm’e ve Yeni Klasik Okul’a dayalı politikalar uygulanmış ve fakat olumlu sonuçlar alınamadığı için akademik çevrelerde Keynesgil Sistem’e dayalı çağdaş makroekonomik okullar yeniden egemen olmuş ve 1990’lı yıllardan günümüze kadar yine temellerini Keynesgil Sistem’den alan politikalar uygulanagelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keynesgil Sistem, Keynesgil Sistem’in Gelişmesi, Keynesgil Sistem’in Geçerliliği, Keynesgil Politikalar