AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


ÖZSOY S. A., KARADEMİR A., İmamoğlu S., AYDEMİR C., Ertaş M.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1513-1520

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1513-1520
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Depending on the change of consumption habits, it is expected that every product will reach to the consumer as healthy, long life. The packaging is a material that protects the product placed inside, the consumer or the user during its transportation, it is a material that makes it easy to be kept clean and transported, and the function ends when the product reaches to the consumer. Packages made from plastic, metal, glass and paper-cardboard materials can be of domestic, commercial and industrial origin.

In order to reduce the amount of waste to be stored in the direction of conservation of natural resources, sustainable environment and sustainable development principles, it is very important to prevent the formation of packaging wastes, to reuse, recycle, recycle and use as energy source. Reuse, recycling and recovery of packaging waste can save both natural resources and reduce environmental pollution and save energy. The separate collection of packaging waste at the source will benefit both the quality of the waste and the economy and the environment with more waste recovery. This will help reduce the trash volume by reducing the domestic rate of garbage.

In this study, proposals have been made in order to determine the alternatives and to ensure sustainability within the framework of the 'Packing Waste Control Regulation' regarding collection of packaging wastes and reusability.

Tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak her ürünün tüketiciye sağlıklı, uzun ömürlü olarak ulaşması beklenir. Ambalaj, içine konulan ürünü, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamalarında koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran bir malzemedir ve ürün tüketiciye ulaştığında işlevi bitmektedir. Plastik, metal, cam ve kâğıt-karton malzemelerden yapılabilen ambalajlar, evsel, ticari ve endüstriyel kaynaklı olabilir.

Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması çok önemlidir. Ambalaj atıklarının tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı ile hem doğal kaynakların korunması hem de çevre kirliliğinde azalma ve enerji tasarrufu sağlanabilir. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ise, hem atığın kalitesini arttıracak hem de daha fazla atık geri kazanımı ile ekonomiye ve çevreye fayda sağlayacaktır. Bu, evsel nitelikli çöp oranını da azaltarak çöp hacminin azalmasına yardımcı olacaktır.

Bu çalışmada, ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, yeniden kullanılabilirliği ile ilgili ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ çerçevesinde alternatiflerin belirlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla önerilerde bulunulmuştur.