Assessments On After Law No. 7338 Tax Reduction For Tax-Compliant Taxpayer


Creative Commons License

Tunç Z.

Legal Mali Hukuk dergisi, vol.17, no.204, pp.3063-3082, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 204
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Legal Mali Hukuk dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3063-3082
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The reduction right granted to income and corporate taxpayers who are considered tax-compliant according to legal criteria was included in the Turkish tax system in 2017 with the repeating Article 121 of the Income Tax Law No. 193. This article, which was amended for the first time in 2019 after it entered in force, was amended again with the Law No. 7338 published in the Official Gazette on October 26, 2021.  Since the regulation is up to date, the main subject of the study has been shaped within the framework of the right of reduction for tax-compliant taxpayers and the legal characteristic of this right. For this reason, in this study, the period from the proposal to the entry in force of the before cited article has been examined in terms of the stages of enactment. In addition in this study, it is aimed to propose various solutions for the problems that arose or may arise after the regulation

Kanuni ölçütlere göre vergiye uyumlu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için tanınan indirim hakkı, 2017 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’nci maddesi ile Türk vergi sistemine dahil edilmiştir. Yürürlüğe girdikten sonra 2019 yılında ilk defa değişikliğe uğrayan bu madde, son olarak 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile tekrar değiştirilmiştir. Güncel bir düzenleme olması bakımından çalışmanın ana konusu, vergiye uyumlu mükellefler için öngörülen indirim hakkı ve bu hakkın hukuki niteliği çerçevesinde şekillenmiştir. Bu kapsamda çalışmada, mezkûr düzenlemeye ilişkin olarak teklif metninin, sunuluşundan yürürlüğe girişine kadar geçen sürede, kanunlaşma evreleri itibariyle incelenmesi; ayrıca, düzenleme sonrası ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır.