Effects of A Regular Exercise Program on Life Quality of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.


DİNÇER Ş., MENGİ M., YAKAL S., ALGAN SOFYALI S., ALTAN M., KARŞIDAĞ K., ...More

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.51, no.3, pp.83-93, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Journal of Sports Medicine
  • Page Numbers: pp.83-93
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: We aimed to evaluate the effects of a supervised aerobic exercise therapy on quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus (DM).

Material and Methods: Thirty-one patients with type 2 DM (8 male/23 female; aged between 42 and 65 years) who had hemoglobin A1c (HbA1c) levels between 7.5% and 9.5% were included in the study. Anthropometric measurements (height, body weight, body fat percentage, body fat mass and body mass index, waist circumference, hip circumference) and cardiopulmonary exercise tests were performed before and after the study. The patients undertook a 12-week aerobic training program that included aerobic-type walking and/or cycling 3 days a week. All patients were asked to complete the Turkish version of the 36-Item Short Form (SF-36) Health Survey before and after the training program. SF-36 is a commonly used questionnaire that was designed to measure life quality of patients who have physical illnesses

Results: We detected significant improvements in all subscales of the SF-36 questionnaire. The emotional role limitation score showed a less significant reduction (p=0.049) compared with the other subscales. The anthropometric values were also improved significantly after the 12-week aerobic training program (p<0.05).

Conclusion: We observed that a supervised regular aerobic exercise program used in this study had a positive effect on the quality of life in individuals with type 2 DM in our study. Therefore, it might be a beneficial strategy to encourage patients with type 2 DM to do regular exercise during the management of their disease in order to overcome the mental, social, and physical difficulties.

Key words: SF-36, quality of life, supervised aerobic exercise, type 2 diabetes mellitus

Amaç: Bu çalışmada gözetim altında yapılan aerobik egzersiz tedavisinin tip 2 Diabetes Mellitus (DM)’lu hastaların hayat kalitesi üzerine etkisi incelendi.

Gereç ve Yöntemler: Tip 2 DM tanısı almış ve hemoglobin A1c (HbA1c) seviyeleri % 7.5 ve %9.5 arasında olan 31 hasta (8 kadın/23 erkek; 42-65 yaş arası) çalışmamıza dahil edildi. Egzersiz programına başlamadan önce ve egzersiz programını tamamladıktan sonra kardiyopulmoner egzersiz testleri ve antropometrik ölçümleri (boy, vücut ağırlığı, vücut yağ oranı, vücut yağ kitlesi, vücut kitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi) yapılarak kaydedildi. Hastalar 12 hafta süreyle haftada 3 gün olacak şekilde egzersiz programına alındı. Egzersiz programı aerobik karakterde, egzersiz modeli olarak yürüme bandı ve/veya bisiklet kullanımına uygun olacak şekilde planlandı. Bütün katılımcılara hem çalışmaya başlamadan önce ve hem de çalışmanın bitiminde olmak üzere iki kez Kısa Form-36 anketi uygulandı. KF36; fiziksel hastalığı olan bireylerde hayat kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ankettir.

Bulgular: KF-36’nın bütün skorlarında anlamlı iyileşme tespit edildi. Ancak çalışmamızda emosyonel rol kısıtlaması skorundaki anlamlılık diğerlerine göre daha azdı (p<0,05) Ayrıca 12 haftalık egzersiz programı sonrası antropometrik değerlerde de anlamlı iyileşme olduğu saptandı (p<0,05).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda gözetim altında uygulanan düzenli egzersiz programının tip 2 DM’li hastalar üzerinde olumlu etkisi olduğu görüldü. Bu nedenle tip 2 DM’li hastaları düzenli egzersiz yapmaları konusunda teşvik etmenin, hastaların sosyal, mental ve fiziksel zorlukların üzerinden gelmelerine yardımcı olabilecek yararlı bir strateji olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar sözcükler: KF-36, yaşam kalitesi, gözetim altında aerobik egzersiz, tip 2 diyabetes mellitus