Feldstein-Horioka Yaklaşımına Göre Türkiye’de Tasarruf Yatırım İlişkisi ve Hata Düzeltme Analizi(1962-2003)


ÇİL YAVUZ N.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.47, pp.107-123, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Maliye Araştırma Merkezi Konferansları
  • Page Numbers: pp.107-123

Abstract

In this study the relationship between saving and investment according to Feldstein-Horioka approach for Turkey is examined. In this study, comprising the period of 1962-2003, both the model used by Feldstein-Horioka, and the error correction model developed by Jansen-Schulze and Jansen was estimated. According to the results of traditional regression model it was determined that the saving- retention coefficient value is approximatelly one. This result points out that according to Feldstein-Horioka approach there is not perfect capital mobility. According to the result of estimation of error correction model there is a statistically significant short and long term relationship between saving and investment. The results of the both models are consistent and show that there is no perfect capital mobility in Turkey.

Bu çalışmada Türkiye için Feldstein-Horioka yaklaşımına göre tasarruf yatırım ilişkisi araştırılmaktadır. 1962-2003 dönemini kapsayan çalışmada, hem Feldstein-Horioka’nın kullandığı model hem de Jansen-Schulze ve Jansen tarafından geliştirilmiş hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Geleneksel regresyon modelinin sonucuna göre tasarruf tutum katsayının değerinin bire yakın olduğu saptanmıştır. Bu sonuç Feldstein-Horioka yaklaşımına göre, sermaye hareketliliğinin düşük olduğunun işaretidir. Hata düzeltme modelinin tahmin sonucuna göre tasarruf ile yatırımlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı kısa ve uzun dönem ilişkisi tespit edilmiştir. Her iki modelin sonucu birbiri ile tutarlıdır ve Türkiye’de tam bir sermaye hareketliliğinin bahsedilemez.