XIV. Yüzyıl Siyâset-nâme Metinlerinde Siyâset-i Şer’iyye ve Garib-nâme’deki İzdüşümü


Türkmen K.

in: Edebiyat Yazıları: Garib-nâme Üzerine, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ÇORAK, Editor, DBY YAYINLARI, İstanbul, pp.201-229, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: DBY YAYINLARI
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.201-229
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ÇORAK, Editor