Yarım- Çene Rezeksiyonu Geçirmiş Hastanın Erken Dönem Protetik Rekonstruksiyonu


ÇİFTER E. D. , SANCAKLI E. , BEKTAŞ KAYHAN K. , ÖZDEMİR KARATAŞ M. , BALIK A.

ACBID 7.Uluslararası Kongresi, Turkey, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Mandibular deviation typically occurs after unilateral mandibular surgeries due to resection of the muscles on the single side. To prevent from the muscle shortening, which is another major reason of the deviation. Early precautions should be taken shortly after the surgery. This case report presents the early prosthetic rehabilitation of a 60 years old male patient who was undergone to hemimandibulectomy due to squamous cell carcinoma of the retromolar trigone. A guide flange splint was initially placed in the mouth after the third month of the surgery. The flange of the splint is designed intraorally to stabilize the occlusion in the maximum intercuspal position. This splint helps the patient to reposition his mandible in the correct position during resting, chewing and speaking, also preparing the musculo-skeletal structures for the final position of the permanent prosthesis. This report aims to emphasize the cooperation between the surgeon and the prosthodontist before, during and after the surgery.

Mandibular deviasyon tipik olarak yarım çeneyi ilgilendiren mandibular cerrahi operasyonlar sonrasında kasların tek taraflı rezeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Deviasyona sebep olan bir diğer önemli faktör olan kas kısalmasını önlemek için cerrahi girişimden kısa bir süre sonra bazı önlemlerin alınması gereklidir. Bu olgu raporu retromolar trigonun skuamoz hücreli karsinomu sebebiyle yarım çene rezeksiyonu geçirmiş 60 yaşındaki erkek hastanın erken dönem protetik rehabilitasyonunu tanımlamaktadır. Rehber uzantılı bir splint hastanın ağız içine cerrahi sonrası üçüncü ayda uygulanmıştır. Splintin rehber uzantısı dişleri maksimum interkuspal konumda sabitlemek üzere ağız içerisinde tasarlanmıştır. Bu splint, hastanın dinlenme, konuşma, çiğneme sırasında alt çenesini doğru konumda yeniden konumlandırabilmektedir. Aynı zamanda iskeletsel ve kassal yapıları daimi protez öncesinde doğru konumda stabil olarak kalabilmek üzere hazırlamaktadır. Bu rapor aynı zamanda cerrahi öncesi, sırası ve sonrasında cerrah ve protez uzmanı arasındaki işbirliğinin önemini vugulamayı amaçlamaktadır.