Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator- associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care


Ağırgöl P., Polat Ö., Anaklı İ., Orhun G., Çağatay A. A., Kılıç M., ...More

Türk Yoğun Bakım Dergisi, vol.21, no.2, pp.68-73, 2023 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
  • Journal Name: Türk Yoğun Bakım Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-73
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Our study aimed to compare the mini-bronchoalveolar lavage (mini-BAL) method with the classical methods of endotracheal aspiration (ETA) and BAL in patients followed up in the intensive care unit (ICU) diagnosed with nosocomial pneumonia. Materials and Methods: Our study comprised 30 patients who were followed up with a suspicion of ventilator-associated pneumonia (VAP) between February 2014 and January 2015 at İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, ICU. Results: A total of 40% (12 people) of the patients were women, 60% (18 people) were men, and the mean age was 54.23±21.37 years. The mean duration of mechanical ventilation was 9.7±22.8 days. The mean Simplified Acute Physiology Score III of the patients was 36.06±8.46, the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation-II score was 21.36±4.90, and the Clinical Pulmoner Infection score was 5.90±1.91. The consistency of the mini-BAL method, according to bronchoscopy, was 86.7%, and its consistency, compared with tracheal aspiration, was 63.3%. The consistency between the ETA and bronchoscopy method was 60%. Conclusion: Therefore, in the comparison of the methods used in the diagnosis of patients with suspected VAP in the ICU, mini-BAL gave reliable results in the early period.
Amaç: Çalışmamızda yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) nozokomiyal pnömoni tanısıyla izlenen hastalarda mini-bronkoalveolar lavaj (mini-BAL) yöntemi ile klasik yöntemler olan endotrakeal aspirasyon (ETA) ve BAL yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YBÜ’de Şubat 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında ventilator ilişkili pnömoni (VİP) şüphesiyle takip edilen 30 hastada gerçekleştirildi. Bulgular: Hastaların %40’ı (12 kişi) kadın, %60’ı (18 kişi) erkektir ve yaş ortalaması 54,23±21,37’dir. Ortalama mekanik ventilasyonda kalma süreleri ise 9,7±22,8 gün olarak hesaplanmıştır. Hastaların ortalama Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Puanı III skoru 36,06±8,46, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II skoru 21,36±4,90 ve Klinik Akciğer Enfeksiyon skoru ise 5,90±1,91 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Mini-BAL yönteminin bronkoskopiye göre tutarlılığı %86,7, trakeal aspirata göre tutarlılığı %63,3 olarak tespit edilmiştir. ETA ile bronkoskopi yönteminin birbiri ile tutarlılığı %60 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak YBÜ’de VİP şüphesi olan hastaların tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmasında, mini-BAL yönteminin erken ve güvenilir sonuçlar verdiği tespit edimiştir.