An Evaluation of the Smart City Discussions and the Case of Turkey


Creative Commons License

Ünsal Ö., Avcı S.

Mavi Atlas, vol.11, no.1, pp.87-104, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.18795/gumusmaviatlas.1229850
  • Journal Name: Mavi Atlas
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-104
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study, it is aimed to evaluate the outlook in Turkey by examining the concept of a smart city and its aims. Adopting a critical approach, the study found that in the 1.0 version of smart city projects, they were disconnected from each other, sustainability was misunderstood, they were technology-centered and relied on gray literature, while in the 2.0 version they had a human-centered, sustainability, efficiency, and quality of life-oriented appearance. Turkey`s smart city evaluation has limited due to strategy and action plans, maturity assessment models and indices are not open to the public, in addition to important deficiencies in cooperation have been identified. It is quite logical that 'mind', which enables us to think of adjectives such as intelligent, sustainable, livable, resilient, agefriendly, and inclusive, includes these adjectives when added to the front of the city. In other words, a smart city is already sustainable, livable, resilient. It is recommended that the word "smart", which is associated with smart devices, should be considered as "smart" like people who act truly smart, and that cities should not be turned into technology dumps. In this way, even if technology is removed from the concept of smart cities, cities that act smart will remain, and solutions to today's and future problems of cities such as adaptation to climate change, mitigation of its effects, and struggle will be produced faster. In other words, it is thought that it would be more accurate for the cities of today and the future to focus on the goals by using the expression smart city or "mind-friendly city" for cities where the application of technology and innovative methods is not a goal but a means.

Çalışmada akıllı şehir kavramının ve amaçlarının irdelenmesi ile Türkiye’deki görünümün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Eleştirel bir yaklaşım ve nitel araştırma yöntemleri ile akıllı şehir kavramının derinlemesine incelendiği çalışmada akıllı şehir çalışmalarının versiyon 1.0 döneminde birbirinden kopuk, sürdürülebilirliğin yanlış anlaşıldığı, teknoloji merkezli ve gri literatürden beslendiği, versiyon 2.0’da ise insan merkezli, sürdürülebilirlik, verimlilik ve yaşam kalitesi amaçlarına odaklı bir görünüme sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Strateji ve eylem planları, olgunluk değerlendirme modelleri ile endekslerin halka açık olmaması Türkiye değerlendirmesini kısıtlamakla birlikte iş birliği konusunda önemli eksiklikler tespit edilmiştir. Dijital, zeki, sürdürülebilir, yaşanabilir, dirençli, yaşlı dostu, kapsayıcı gibi sıfatları düşünebilmemizi sağlayan ‘akıl’, şehrin önüne eklendiğinde de bu sıfatları kapsaması oldukça mantıklıdır. Diğer bir deyişle akıllı olan bir şehir zaten sürdürülebilir, yaşanabilir, dirençli ve kapsayıcıdır. Akıllı cihazlarla özdeşleşen “akıllı” kelimesinin gerçek anlamda akıllı davranan insanlar gibi “akıllı” olarak değerlendirilmesi ve şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönüştürülmemesi tavsiye edilmektedir. Bu sayede akıllı şehir kavramından teknoloji çıkarılsa da geriye akıllı davranan şehirler kalabilecek, iklim değişikliğine uyum, etkilerinin hafifletilmesi ve mücadele gibi şehirlerin günümüz ve gelecekteki sorunlarına daha hızlı çözüm üretilebilecektir. Sonuç olarak teknolojinin ve yenilikçi yöntemleri uygulamanın bir amaç değil araç olduğu şehirler için akıllı şehir veya “akıl dostu şehir” ifadesinin kullanılarak amaçlara odaklanmanın günümüz ve geleceğin kentleri açısından daha doğru olacağı değerlendirilmektedir.