Bozkırda Devrim: Türkistan'da Sovyet İktidarı


GÜNEŞ H.

İktisat Dergisi, pp.69-81, 2018 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: İktisat Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-81
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

REVOLUTION IN THE STEPPES: SOVIETISATION OF THE TURKESTAN

Describing the October Revolution as an exclusive making of the Bolshevik cadres or alternatively depicting the Bolshevik-Moslem Nation relations during the revolution and succeeding years in an antagonistic character do not give us any explanatory clues for the very reality experienced at that time. This article mainly based both Soviet and non-Soviet literature and focused on the political forces at the eve of the revolution and during and after.  Jadidist movement’s relation with the Bolsheviks and Bolsheviks’ policies that attract the support of the local people in the Turkestan region comprehensively examined in order the understand how the steppes Sovietized after the revolution.

Keywords: October Revolution, Turkestan, Jadid Movements, Soviets, Central Asia

BOZKIRDA DEVRİM: TÜRKİSTAN’DA SOVYET İKTİDARI

Çalışmamız, 100. yılını geride bırakan Ekim Devrimi sürecine (Şubat-Ekim süreci, iç-savaş ve ilk inşa yılları) ilişkin iki önemli mite açıklık getirme iddiasındadır: Bunlardan ilki devrimin münhasıran Bolşevik kadroların eseri olduğu yönündeki abartılı ve örneğin Türkistan coğrafyasında pek de karşılığı olmayan resmi Sovyet tezidir. İkinci yaygın mit ise Türkistan halkları ile Bolşeviklerin uzlaşmaz iki kutbu temsil ettikleri ve Bolşevik Partisi’nin bölgeyi zor yoluyla kontrol altına aldığı savıdır: Müslüman bölge halklarının devrime yabancı ve mesafeli olduğu şeklinde  soğuk savaş döneminde inşa edilmiş ve gerçekten hayli uzak bu anlatı da çalışmanın ortaya koyduğu tablo karşısında kadük hale gelecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekim Devrimi, Türkistan, Cedidizm, Sovyetler, Orta Asya