İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Dijitalleşen İşe Alım İşlevi


Uğurlu H. Ü. A., Doğan A.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.1, no.45, pp.1-16, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte; bilgi teknolojileri, internet, dijitalleşme, makine öğrenmesi ve yapay zeka benzeri kavramlar hayatın her alanına yayılan gerçeklikler haline gelmiştir. Bu devrimsel nitelikteki gelişmeler ile birlikte iş hayatında da önemli değişimler yaşanmaktadır. Hızla ilerleyen teknolojik değişimler, örgütlerin yönetim biçimlerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda örgüt yönetiminde teknolojik yeniliklerin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Örgütler dijital alanda birçok yeniliği paydaşlarına sunarken, insan kaynakları yönetimi de benzer yenilikleri kendi paydaşlarına sunmaktadır. Dijitalleşme, insan kaynakları bölümünün gerçekleştirdiği işlemlerin önemli bir kesiminin dijital ortamda yürütülmesini sağlamıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi bu dijital dönüşüm nedeniyle “Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi” haline gelmiştir. Örgütler arasında yüksek potansiyelli ve nitelikli adayları işe alma üstüne süregelen kıyasıya rekabet süratlenirken, insan kaynakları bölümleri işe alım süreçlerinde gerçekleştirdikleri yenilikçi dijital uygulamalarla rekabet avantajını yakalamayı hedeflemektedirler. Bu bağlamda makalenin amacı, dijital İKY alanını detaylandırmak, dijital İKY dönüşümü ve dijital gelişmelerin işe alım işlevi üzerinde etkisinin kavramsal açıdan açıklanmasıdır.