Müzikte Porsmodernizm


Creative Commons License

Demirel E.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.8, pp.379-388, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

MÜZİKTE POSTMODERNİZM

ÖZET

Bu makale postmodernizmin müzikteki bazı yansımalarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Sanat çevresinde yaygınca tartışılan postmodernizm, müzik alanında plastik sanatlara oranla daha az gündeme gelmektedir. Modernizm, modern çağın sanat hareketlerini (izlenimcilik, dışavurumculuk, gerçeküstücülük ve avangard hareketler) betimlemek için kullanılırken, postmodernizm, modernizmden sonra gelen ve ondan kopan çeşitli estetik biçimleri ve pratikleri betimlemek için kullanılabilir. Postmodern teorisyenler teknoloji ve iletişim imkanlarıyla hızla değişen toplumun bu süreçte postmodern toplumu kurduklarını ve dolayısıyla bu çağın postmodernlik çağı olduğunu ileri sürerler. Çokça tartışılan muğlak bir kavram olan postmodernizm, diğer sanatlarda olduğu kadar müzikte de etkili olmuştur. Modernizm sonrası sanatçıların davranış biçimleriyle birlikte yeni bir estetik oluşmuş ve bu yeni davranış biçimleri sanat dünyasında çok renkli bir ortam yaratmıştır. Varsayılan postmodernlik çağı, müziğe de muazzam bir çeşitlilik getirmiştir. Bu çeşitliliğin altında yatan postmodern davranış biçimleri makalede özel örnekler üzerinden tartışılmış ve postmodern tutum mercek altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postmodern Müzik, Berio, Leovendie, Part, Schnittke