İlçe hastanesinde kalp nafiz yaralanma tamiri.


Creative Commons License

Özgür İ. , Şahin C. İ. , Gök M., Çiçek F., Gündoğan H., Gündür M., ...More

9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.1-172

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-172

Abstract

Giriş: Travma ilk otuz yaştaki en sık ölüm sebebi olup, bu travmaların

%20-25’i toraks travmalarına bağlıdır. Penetran toraks

travmaları hemotoraks, kardiak tamponad gibi sıklıkla resüsitatif

torakotomi gerektirebilecek yaralanmalara yol açabilmektedir.

Resusitatif torakotomi uygun hastalarda mortaliteyi

ve morbiditeyi azaltmaktadır. Olgu Sunumu: Onyedi yaşında

erkek hasta, darp ve delici kesici alet yaralanması (DKAY) ile

acil polikliniğimize başvurdu. Hastanın şuuru bulanıktı, kan

basıncı 90/60 mmHg, nabzı 120/dk, saturasyonu %82 idi. Sol

ön aksiler çizginin beşinci interkostal aralıkla kesiştiği yerde

2 cm’lik DKAY’ı mevcuttu. Akciğer grafisinde sol kostofrenik

sinüs kapalıydı. Ekokardiyografisinde sol ventrikül lateral duvarda

DKAY ve perikardiyal effüzyon saptandı. Hasta kalp nafiz

yaralanma ön tanısı ile ameliyata alındı. Sol anteroleteral torakotomi

yapıldı, masif kardiyak tamponad görüldü. Sol ventrikül

lateral duvarda 2 cm’lik ve sol akciğer alt lobda 2,5 cm’lik

DKAY izlendi. Kardiyorafi ve pnömorafi yapılmasını takiben

hemostaz sağlandı. Ameliyat sırasında gelişen kardiak arreste

internal masaj, masaja cevaben gelişen ventriküler fibrilasyona

eksternal defibrilasyon yapıldı. Kapalı tüp drenajı uygulanarak

ameliyat sonlandırıldı. Hasta Van Bölge Eğitim ve Araştırma

Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi. Ameliyat

sonrası 3. saatte toraks dreninden abondan 1200 cc hemorajik

gelmesi nedeniyle ameliyata alındı. Median sternotomi ile

tamir yerinde ayrışma saptandı. Ayrışmanın üst kısmı dacron

greft, alt kısmı tam kat deri grefti ile tamir edildi. Hasta ameliyat

sonrası 15. günde taburcu edildi ve sorunsuz takip ediliyor.

Sonuç: Resusitatif torakotomi bilgili ve deneyimli acil tıp ve

cerrahi hekimleri tarafından çekinmeden yapılması gereken

hayat kurtarıcı bir müdahaledir.