Eğitimde Toplam Kalite: Öneriler


DÜREN A. Z.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.3-7, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.3-7

Özet

Toplam kalite yaklaşımı, mükemmeli arayarak etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını amaçlayan ve kaynağını yaratıcı insandan alan bir felsefedir. Benzer şekilde eğitimde Toplam Kalite anlayışının benimsenmesi de müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme ve önleyici yaklaşımlar üzerine kuruludur. Bu çalışmanın amacı ise, Toplam Kalite felsefesi çerçevesinde, eğitimde köklü değişikliklere yönelik ve global trendleri yakalama yolunda göz önünde tutulabilecek önerilerde bulunmaktır.