Factors Affecting Milk Yield Estimated with Different Methods in Brown Swiss Cattle


Çakıllı F., AVANUS K., GÜNEŞ H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.39, pp.55-62, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

The aim of this study was to determine the effects of some environmental factors on milk yield levels that were estimated with different methods in Brown Swiss cattle raised in Altınova Farm. Study was carried out under similar feeding and management program. The effects of lactation turn, year and season were analysed in terms of measurable environmental factors. The data was statistically analyzed by means of the least-square method for the determination of the effects of environmental factors and by contrast-test (GLM procedure). Lactation milk yield (6294.7 kg, 6320.8 kg, 6313.9 kg) and 305 day milk yield (5927.1 kg, 6016.2 kg and 6047.5 kg) were estimated by Dutch (Holland), Swedish and Trapez methods in Brown Swiss cattle. The effects of lactation turn, year and season on lactation milk yield and 305 day milk yield were found as statistically significant (P<0.001).

 

Bu çalışma, Altınova Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Esmer sığırların farklı metodlar ile belirlenen süt verimlerine ait düzeyler ve bunlar üzerindeki bazı çevre faktörlerinin etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmadaki hayvanlara ortak bir bakım ve besleme programı uygulanmıştır. Çalışmada etkisi ölçülebilir çevre faktörleri olarak laktasyon sırası, yıl ve mevsimin etkileri üzerinde durulmuştur. Verilerin istatistik analizlerinde, çevresel faktörlerin etki paylarının belirlenmesinde minimum kareler metodu ve bunların karşılaştırılmasında contrast-testi, GLM prosedürü kullanılarak yapılmıştır. Çalışmadaki Esmer sığırların Hollanda (Dutch), İsveç ve Trapez metodlarına göre laktasyon süt verimi 6294,7 kg, 6320,8 kg ve 6313,9 kg, 305 günlük süt verimleri ise 5927,1 kg, 6016,2 kg ve 6047,5 kg belirlenmiştir. Süt verimlerinde laktasyon sırası, yıl ve mevsim faktörlerinin önemli olduğu bulunmuştur (P<0,001