The Relationship Between the Holy Spirit and Human Perfection in the Baptismal Theology of Gregory of Nazianzus: Examined with Reference to Christian Arabic Literature / Nazianzuslu Grigorios’un Vaftiz Teolojisinde Kutsal Ruh İle İnsanın Mükemmelleşmesi Arasındaki İlişki: Hıristiyan Arap Literatürü Bağlamında Bir İnceleme


TOKAY E.

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.55-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.55-87