Arap ve Türk Romanlarında İbn Arabî: Cebel Kâf Adlı Roman ile Endülüslü Zidyar Adlı Roman Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Creative Commons License

Elhajhamed A.

Şarkiyat Mecmuası, ss.1-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Şarkiyat Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.1-15