Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Algıları


CAMCI ERDOĞAN S.

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.13-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.13-37

Özet

Bu araştırmanın amacı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sahip olduğu bilim insanı imajlarını sınıf düzeyine ve cinsiyete göre incelemektir. Araştırmaya 7. ve 8. sınıftan 25 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci katılmıştır. Bilim insanlarına yönelik imajlara dair verilerin toplanmasında Chambers’ın (1983) Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (The Draw A-Scientist Test -DAST) kullanılmış ve öğrenci çizimleri bilim insanının dış görünüş özellikleri; kullandığı araştırma, bilgi ve teknoloji sembolleri; cinsiyeti; yalnız ya da grupla çalışması; çalışma mekânı; yüz ifadeleri; kullandığı başlık-altyazı-simge; alternatif imajlar ve yaş gibi farklı kriterler açısından değerlendirilmiştir.  Çalışmanın sonuçları daha önce yapılan çalışmalara paralellik göstermiş ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanı imajlarının standart ve daha çok gözlük takan, laboratuvar önlüğü giyen; laboratuvarda deney tüpleri ve beherlerle çalışan; kitaplar ve teknolojik araç gereçleri kullanan; özellikle yalnız çalışan erkek bilim insanları çizdikleri ortaya koyulmuştur.

The purpose of this study was to investigate gifted students’ images of scientists. The study involved 25 students in grades 7 and 8. The Draw-a-Scientist Test (DAST) (Chamber, 183) was used to collect data. Drawings were evaluated using certain criterion such as a scientist’s appearance and investigation, knowledge and technology symbols and gender and working style, place work, expressions, titles-captions-symbols and alternative images and age. The results were parallel to prior studies and indicated that gifted students’ perceptions about scientists were stereotypical, generally with glasses and laboratory coats and working with experiment tubes, beakers indoors and using books, technological tools and dominantly lonely males. Most gifted students drew male scientists. Although females drew male scientists, none of the boys drew female scientist.