Paylaşım Ekonomisi Hizmetlerine Yönelik Tutum


Nasır S. , İşleyen F.

I. ULUSAL UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (C-IASOS), İzmir, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020, ss.15

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.15

Özet

Giriş: Hızla gelişen teknolojiyle birlikte, bireyler akıllı telefonları ve internet yoluyla artık neredeyse dünyanın her yerine ulaşabilmektedirler. Mesafe ve zaman kavramı ortadan kalkmış olup, bireyler her an internet üzerinden indirdikleri uygulamalarla hiç tanımadıkları ve görmedikleri bireylerle irtibata geçip alışveriş yapabilmektedirler. Teknoloji ve ekonomik krizler insanları tüketim çılgınlığından tekrar eskisi gibi paylaşmaya yöneltmiştir.

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, kullanıcıların paylaşım ekonomisi hizmetlerine yönelik tutumlarını incelemektir. Bu araştırmaya göre, paylaşım ekonomisi hizmetlerinden faydalanan ve faydalanmayan farklı kullanıcı gruplarının paylaşım ekonomisi yürüten işletmelere ve bu tür işletmelerin platformlarına yönelik tutumları, olumlu veya olumsuz duygu ve düşünceleri araştırılmıştır. Araştırmada özellikle kullanıcıların paylaşım ekonomisi hizmetlerine yönelik güven algıları, çevre kirliliği ve risk algılarına değinilmiştir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yaşayan 403 kullanıcı oluşturmaktadır. Araştırmanın analizinde kullanılan veriler, kolayda örnekleme yöntemiyle internet üzerinden anket yoluyla toplanmıştır. Toplanan verilerle faktör analizi yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmanın sonucunda, faktör analizi kullanılarak kullanıcıların paylaşım ekonomisi hizmetlerine yönelik tutumları ve kullanıcıların paylaşım ekonomisi hizmetlerini kullanım nedenleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler --- Paylaşım Ekonomisi, Tutum, Paylaşımcı Tüketici Tutumu.