Enfekte Diz Artroplastisi Nedeniyle Geçici Protez (Spacer) Yerleştirme Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Tibialis Anterior Arteri Psödoanevrizması


Kendirci A. Ş., Demirel M., Kızılkurt T., Erşen A., Kılıçoğlu Ö. İ.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2017, vol.51, pp.163

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 51
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Primer veya revizyon total diz artroplastisi ile ilişkili nörovasküler yaralanmalar nadir ama ekstremite kaybından ölüme kadar sonuçlanabilecek tehlikeli komplikasyonlardır. Literatürde, sıklıkla popliteal arterde olmak üzere total diz artroplastisi sonrası arterial psödoanevrizmalardan bahsedilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı; enfekte total diz artroplastisi revizyonu amacıyla geçici protez (spacer) yerleştirme sonrasında karşılaştığımız literatürde bulunmayan tibialis anterior arteri psödöanevrizmasını tartışmak olacaktır.

Yöntem: Yetmiş iki yaşında, kliniğimizce enfekte diz TEP tanısı ile iki aşamalı revizyon kararı verilmiş kadın olgunun, geçici protez yerleştirme sonrası geç dönemde meydana gelen tibialis anterior arteri kaynaklı psödoanevrizma komplikasyonu, klinik ve radyolojik olarak incelendi.

Bulgular: Yetmiş iki yaşında, sol enfekte diz TEP tanısı ile 2 aşamalı revizyon kararı verilen kadın hastaya sementsiz, antibiyotikli dinamik spacer ile birinci aşama total diz protezi revizyonu yapıldı. Operasyon sonrası kısmi yük verilerek yürütüldü. Taburculuk esnasında 30 derece aktif diz fleksiyonu mevcuttu. Operasyon sonrası 10. haftada hasta 10 gün önce başlayan diz ardında ve gastroknemius kası üzerinde ağrı ve 3 gün önce başlayan kızarıklık, ısı artışı, düşük ayak ile tarafımıza başvurdu. Hastanın sol alt ekstremitesine yönelik yapılan BT anjio ve MR görüntülemesinde tibialis anterior arterinden kaynaklanan psödoanevrizma saptanması üzerine hasta acil olarak operasyona alınarak psödoanevrizma rezeksiyonu yapıldı. 6 hafta sonra ikinci aşama total diz protezi revizyonu operasyonu yapılan hasta ameliyat sonrası 2. ay kontrolünde AFO yardımı ile yürüyebiliyor ve düşük ayak nedeniyle takibi devam ediyor.

Sonuç: İkinci aşama revizyonda kullanılacak kemik stoğunun azalması kaygısı göz önünde bulundurularak sementsiz olarak uygulanan dinamik spacerlar operasyon sonrası dönemde deplase olabilmekte ve nörovasküler yaralanmalara sebep olabilmektedir.