Permutasyon Kodlamalı Genetik Algoritmada Operatörlerin Etkinliklerinin Araştırılması


Creative Commons License

KESKİNTÜRK T.

VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.225-231

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.225-231

Özet

Gezgin satıcı, en kısa yol, iş yeri düzenleme gibi problemlerin genetik algoritma ile
çözümünde permutasyon kodlama kullanılmaktadır. Bu kodlama tipine uygun geli tirilmi
birçok çaprazlama ve mutasyon operatörü bulunmaktadır. Bu çalışmada, permutasyon
kodlamaya yönelik geli tirilmi bu operatörlerden bir kısmının kombinasyonlarının
etkinli i araştırılmaktadır. Farklı tip ve boyuttaki örnek problemler üzerinde operatör
kombinasyonları denenmi ve sonuçlar raporlanmıştır.