Sistemik skleroz hastalarında iki non-invaziv yöntem ile gastrointestinal tutulum ve malnutrisyon şiddetinin de¤erlendirilmesi: Hasta ölçekli anketler ve tırnak dibi video-kapillaroskopi


YALÇINKAYA Y. , Ertürk Z., PEHLIVAN O., UNAL A. U. , TAHRA S. K. , ATAGUNDUZ P., ...More

XVIII. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey