Marmara Denizi’nde Sualtı Gürültü Ölçümleri ve Değerlendirilmesi


Tombul S., Altıok H., Soran B.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu , Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.115-116

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115-116
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Sualtı doğal ortam gürültüsü dalgalar, yağmur, deniz canlıları gibi denizde bulunan bütün ses kaynaklarından gelen bir arka plan gürültüsüdür. Doğal ortam gürültüsü sesi kullanan suda yaşayan hayvanların maruz kaldığı temel seviyedeki gürültüdür. Deniz canlıları sesi iletişim kurmak, av ve avcının yerini belirlemekte kullanmaktadırlar. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sualtı gürültüsü (insanlar tarafından üretilen sesler) deniz memelilerinin çeşitli yaşamsal fonksiyonlarında (davranış, iletişim, fizyolojik vb.) hasarlara yol açtığı bilinmektedir. Artan nüfus, sanayi ve kentleşmenin neden olduğu insan kaynaklı faaliyetlerin sonucu denizlerde oluşan gürültü, denizde yaşayan canlılar üzerindeki baskıları ve tehdit unsuru olarak araştırılması, ulusal ve uluslararası çalışmaların yönlendirme ve desteği ile son yıllarda hız kazanmıştır. Sualtı gürültüsü ülkemizi çevreleyen denizlerimiz için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Pelajik balıklar ve deniz memelileri için önemli bir göç yolu olan ve ülkemizin önemli balıkçılık kaynağı Marmara Denizi’nde sualtı ortam gürültüsünü belirleyebilmek amacıyla farklı konum ve derinliklerden gürültü ölçümleri yapılmıştır. En az 5 dakikalık kayıtlar olmak üzere alınan verilerden 20 Hz-20 KHz frekanslar arası 1/3 oktav band aralığında spektrum analizi yapılarak farklı konum ve derinliklerin frekans dağılımları karşılaştırılmıştır. Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD)’inde tanımlayıcı 11 olarak belirlenen sualtı ortam gürültüsünün 2. kriterine göre 63 ve 125 Hz frekanslarının SPL değerleri dağılımı insan faaliyetleri (gemi trafik hatları, limanlar ve demir yerleri gibi) ile karşılaştırılarak incelenmiştir.