Uluslararası Arşiv Tanımlama Standardının (ISAD-G) Türkiye’deki Özel Koleksiyonlar İçin Kullanılma Koşullarının Değerlendirilmesi: İSAM Kütüphanesi Ziyad Ebüzziya Evrakı Örneği


ÇİÇEK N.

Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu / Internatıonal Symposıum On The Role Of Archıves In Dıplomatıc And Foreıgn Polıcy Studıes 07-09 Nisan / April 2016, Osmanlı Arşivi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.1-16

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-16