Değişken Maliyetli Zümrelere Göre Örneklemede Genetik Algoritma Yaklaşımı


Creative Commons License

KESKİNTÜRK T. , ER Ş.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.1-6

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-6

Özet

Zümrelere göre örnekleme, heterojen yapıdaki bir anakütlenin homojen alt gruplara ayrılarak incelendiği bir örnekleme türüdür. Bu çalışmada maliyetli zümrelere göre örnekleme problemi incelenmektedir. Örnekleme maliyetinin değişken olduğu durumda zümre sınırlarının ve örnek büyüklüğünün belirlenmesi iki farklı şekilde ele alınabilir. Bunlardan ilki, tahmin varyansını minimum yapacak şekilde diğeri ise örnekleme  maliyetini minimum yapacak şekilde problemin çözülmesini amaçlamaktadır. Bu problemlerin çözümünde  sezgisel bir optimizasyon tekniği olan genetik algoritma kullanılmış olup çeşitli test problemleri üzerinde denenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.