İstanbul kıyı balıkçılığında kullanılan dip uzatma ağlarının teknik özellikleri


YILDIZ T., KARAKULAK F. S.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.19-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Technical characteristics of demersal set nets, used in Istanbul artisanal fisheries were determined with this study. A total of 13 various types pelagic set nets of which 7 gill nets and 6 trammel nets were identified. Technical plans of these nets were introduced for the first time according to the FAO standards.

Bu çalışmayla, İstanbul kıyı balıkçılığında kullanılan dip uzatma ağlarının teknik özellikleri tespit edilmiştir. Bölgede altı adedi

fanyalı ve yedi adedi sade olmak üzere toplam 13 tip dip uzatma ağı tanımlanmıştır. Bu uzatma ağlarının teknik planları FAO

standartlarına göre ilk defa tanıtılmıştır.