Prof. Dr. Nihat Falay'a Armağan


AKKOYUNLU K. P. , ERGÜDER B. , ARIKBOĞA A.

Toplumsal Refah Göstergesi Olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Ötesi , Kirmanoğlu H., Akkoyunlu Feyzioğlu P., Arıkboğa A., Ergüder B., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.351-362, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Derin Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.351-362
  • Editörler: Kirmanoğlu H., Akkoyunlu Feyzioğlu P., Arıkboğa A., Ergüder B., Editör

Özet

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümünde dersler vermiş, tezler yönetmiş, kurullarda görev almış olan Nihat Falay’ın akademik hayatı, bir dönemin üniversite, fakülte ve bölüm tarihini yansıtır. Kitabın ilk bölümü olan “Nehir Söyleşisi”, bu akademik tarihin bilgilerini aktarmadan önce okuyucuya Falay’ın doğduğu ve büyüdüğü coğrafyayı tarihsel süreç içinde anlatmaktadır.

Kitaba Nihat Falay’ın arkadaşlarının bir kısmı anılarını yazarak bir kısmı da ağırlıklı olarak bütçe, yerel yönetimler, savunma harcamaları ve finansmanı, vergiler, borçlanma, ana akım maliye teorisi eleştirisi, milli gelir ve bölüşüm olarak sınıflandırılabilecek bölüm yazarak katkıda bulunmuşlardır