Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu: Türk Hukuku Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal (İÜFHM, C. LXX, S. 1, s. 399-412'de yayınlanmıştır)


GEDİKLİ F.

Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Tarihi Semineri, İstanbul, Turkey, 26 April 2011, pp.399-412

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.399-412