In vitro antioxidant activity of Cotinus coggygria scop. Leaf extracts


TUNALI S. , YANARDAĞ R. , Can A.

III. International Conference of Oxidative Stress, Havana-Redox, Havana-Cuba, poster A18., Havana, Küba, 1 - 04 Ocak 2011

  • Basıldığı Şehir: Havana
  • Basıldığı Ülke: Küba