Nonsendromik süpernümerer dişler


Creative Commons License

KASIMOĞLU Y. , KORUYUCU M. , Barlak P., SEYMEN F. , GENÇAY K.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.116, ss.56-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 116
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Dişhekimliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.56-60

Özet

Süpernümerer dişler (SN), diş arkında fazladan yer alan dişlerdir. Sıklıkla üst çene ön bölgede lokalize olmaktadırlar. Tek veya çok sayıda, tek tarafı veya çift tarafı olarak, sürmüş veya gömü- lü, bir veya her iki çenede birden oluşabilirler. Farklı formlarda görülebilmekte ve kalıcı dişlerin gömük kalması gibi farklı lokal bozukluklara sebep olabilmektedir. SN dişlerin etyolojisi halen tam olarak bilinememektedir. Bazı sendromlarla birlikte gö- rülebildikleri gibi, sendroma bağlı olmayan ve etyolojisi bilinmeyen nedenlerle de olu- şabilmektedir. Non sendromik SN dişlerin Türk toplumunda görülme sıklığı %1.30- %2.7 arasında değişmektedir. Ark dışında kaldıkları için çapraşıklıklara neden olarak hastalarda estetik sorunlara yol açmaktadırlar. Bu olgu sunumunda non-sendromik SN dişli 3 olgunun sunumu yapılarak tedavi yaklaşımı hakkında bilgi verilecektir.