İdrar Akış Testi İşaretlerinin Fraktal Boyut Analizi


Kara S., UZUNOĞLU C. P. , ERTAŞ M. , AKAN A.

Sinyal İşleme Uygulamaları Konferansı 2017, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5

Abstract

The Uroflowmetry test is a commonly used method, which evaluates urine flow rates and volumetric analysis of patients. Flow rates and volumetric analysis are employed for assessing various urinary disorders such as Urethral Stricture, Bladder control problems, prostate etc. In this study, ten different Uroflowmetry signals of both abnormal and normal patients are processed. The Higuchi’s fractal dimension computation is proposed for analyzing and investigating the characteristics of these signals.  The Higuchi’s method is an effective tool for measurement of fractal dimension of self-affine signals which is proposed for online monitoring of Uroflowmetry signals of patients and hence accelerated diagnose of urinary disorders.

İdrar akış testi (üroflovmetri) hastaların idrar akış hızını ve hacimsel idrar miktarını değerlendirmeye yarayan sıkça kullanılan bir testtir. İdrar akış hızı ve hacimsel idrar miktarı sonuçları kullanılarak idrar kanalı darlığı, mesane kontrol problemleri, prostat gibi vb. hastalıkların değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Bu çalışmada hasta ve normal idrar akış testi sonuçlarına sahip onar farklı veri işlenmiştir. Bu işaretlerin karakteristiklerinin analizi ve değerlendirilmesi için Higuchi fraktal boyut analizi önerilmiştir. Higuchi metodu kendine alt ölçeklerde benzer işaretlerin fraktal boyut analizi için kullanılan etkili bir metottur. Bu çalışmada ise bu metot özellikle hastaların idrar akış testi işaretlerinin anlık fraktal boyut analizi ve idrar problemlerinin teşhisinde yardımcı olması amacıyla önerilmiştir.