Rektum kanserinde neoadjuvan tedavi sonrasında gelişen patolojik tam yanıtlı olguların takip sonuçları.


Creative Commons License

Özgür İ. , Kunduz E., İlhan M. B. , Balık E., Yegen G. , Güllüoğlu M. , ...Daha Fazla

XIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011, sa.35, ss.1-432

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-432

Özet

Giriş

2002 yılından itibaren neoadjuvan tedavi evre II ve evre III hastalıkta standart olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda

neoadjuvan tedavi sonrasında cerrahi tedavi uygulanan ve patolojik sonucu tam regresyon olarak sonuçlanan hastalarının

sonuçlarının değerlendirilmesi planlanmıştır.

Metod

Nisan 2002 ile Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı kolorektal kanser veri tabanı

demografik veriler, patolojik ve onkolojik sonuçlar retrospektif olarak SPSS 16 ortamında yapılan testlerle değerlendirilmiştir.

Bulgu

Çalışmaya dahil edilen toplam 775 rektum kanseri olgusunun 451’ine (%58) neoadjuvan tedavi uygulanmıştır. Neoadjuvan

tedavi sonrası cerrahi tedavi uygulanan orta ve distal yerleşimli 389 olgunun 73’ünde (%18.7) patolojik tam yanıt saptanmıştır.Tam yanıt alınan olguların demografik (cinsiyet, yaş) verilerinde ve tümör lokalizasyonlarında bir fark saptanamamıştır (p:0.065). Tam yanıt alınan olguların %30’u (n:22) açık, %70’i (n:51) laparoskopik teknik ile ameliyat edilmiştir. Tam yanıt alınan olguların %72.6’sına (n: 53) sfinkter koruyucu cerrahi uygulandı. Olguların sadece 5’inde (%6.8) metastatik lenf nodu saptanmıştır. Ortanca 29 ay takip süresince olguların sadece 2’sinde (%2.73) lokal nüks gelişirken 5’inde ( %6.8) sistemik hastalık gelişmiştir. Hastalıksız sağ kalım % 90.4 oranında olup, genel sağ kalım %93.2 dir.

Tartışma ve Sonuç

Cerrahi tedavi sonrasında patolojik tam yanıt saptanan olguların erken dönem onkolojik sonuçları ümit verici olup, kesin kanıya varılabilmesi için daha uzun takip süresine ihtiyaç vardır.