Trakya’da Yetiştirilen Siyah Alaca Irkı İneklerde Kompleks Vertebral Malformasyona (CVM) Sebep Olan SLC35A3 Genine Ait Mutant Allel Frekansının Araştırılması ve Taşıyıcı Tayininde Kullanılan Üç Metodun Karşılaştırılması


AVANUS K. , ALTINEL A.

VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 June - 04 August 2016, pp.59-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-60