Alt çene kanin dişinin periapikal enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen servikal nekrotizan fasit


Yıldırımtürk S. , Yılmaz E., Polat B. , Başaran B. , Şirin S. Y.

Yedi Tepe Klinik Dergisi, cilt.14, ss.63-66, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Yedi Tepe Klinik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.63-66

Özet

Nekrotizan fasiit (NF) nadir olarak görülen ve derin dermis tabakası, cilt altı dokular ve fasiyal planları tutan ciddi bir enfeksiyondur. NF aırlıklı olarak ekstremitelerde, perineal bölgede ve karın duvarında oluum gösterir. Boyun bölge- sinde görülen ve çok hızlı bir ekilde yayılan enfeksiyona Servikal NF (SNF) adı verilir. SNF kılcal damarların trombozis- ine, yüzeyel sinirlerin tahribatına ve cilt nekrozuna neden olur. SNF nin en sık görülme nedeni alt büyük azı dilerinin periapikal enfeksiyonudur. SNF görülen hastaların büyük bir çounluunda altta yatan sistemik hastalık diabetes mellitu- stur (DM). Fizik muayene bulguları, laboratuar testleri, radyo- grafik deerlendirmeye dayalı erken tehis ve uygun cerrahi müdahale morbidite ve mortaliteyi azaltmada önem taır. SNF nin balangıç tedavisi acil hastane yatıı, hemodinamiin ve solunumun deerlendirilmesi, yüksek doz genispektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisi, nekrotik dokuların cerrahi de- bridmanı ve beslenme desteini içermelidir. Bu olgu raporun- da; kontrolsüz DM si olan hastada alt kanin diin periapikal enfeksiyonundan kaynaklanan SNF olgusu bildirilmive bu letal durumun klinik özelliklerine vurgu yapılmıtır.