Romatizmal hastalığı olan çocuklarda COVID-19 aşısının kabul edilebilirliği: Ebeveynlere yönelik bir anket çalışması


Akgün Ö. , Demirkan F. G. , Çakmak F. , Kavrul Kayaalp G. , Köker Turan O. , Tanatar A. , ...More

43.Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 30 May - 02 June 2021, pp.159

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.159

Abstract

Giriş: Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden bildirilen

koronavirüs hastalığı 2019 (COVİD-19) ‘a neden olan virüstür. Kısa zamanda tüm dünyayı etkiledi ve uluslararası öneme haiz

küresel bir sağlık acil durumu oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Bu hastalık çocuklarda daha hafif

bir seyir gösterse de, multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) vakalarının artması ve asemptomatik enfekte çocukların

enfeksiyonun yayılmasındaki rolü nedeniyle bu yaş grubunun aşılanması önemli olabilir. Tüm dünyada aşı reddi ve kararsızlığı

artmaktayken, enfeksiyona yatkın olan pediatrik romatizmal hastalık tanılı çocuklar için yeni bir sağlık gündemi ortaya çıktı.

Amaç: Amacımız, 18 yaş altı aşı onaylanırsa kronik romatizmal hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin

COVID-19 aşısını kabul edilebilirliğini ve aşı kabul durumunun önemli arka plan özelliklerini araştırmaktı.

Materyal-Metod: Çalışma, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Polikliniği’nde kronik romatizmal hastalık tanısı alan

hastaların ebeveynlerine yönelik kesitsel çevrimiçi anketin analizini içeriyordu. Ebeveynlerin telefonlarına, Covid-19

hastalığı ve aşısı hakkındaki görüşlerini de içeren bir anket formu iletilmiştir. Klinik bilgilere, hasta dosyalarından erişildi.

Bulgular: Ebeveynlerin çocukları için COVID-19 aşısını kabul etme yaygınlığı% 39,5 (30/76) idi. Çocuklarının aşılanması konusunda

kararsız olan ebeveynlerin oranı % 47.4’tür. Aşıyı anne ve babaların kendileri tarafından kabul oranları ise sırasıyla% 48,7 ve%

52,6 idi. Ailelere aşı reddinin nedenleri soruldu. En yaygın üç yanıt; yan etkileri olabilir (% 47,4), aşı hakkında yeterince bilgim

yok (% 45,2) ve çocuğumun kullandığı ilaçlarla (% 40,2) etkileşime giriyor şeklindeydi. Ebeveynler bu soruya birden fazla cevap

verebildi. Ebeveynlerin eğitim durumu ile aşıyı kabul etmeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu (sırasıyla p = 0,09, p = 0,10)

Sonuç: Çocuklar, pandemiyi sona erdirme çabalarını baltalayacak bir rezervuar görevi görebilir. çocukların COVID-19 virüsüne

karşı aşılanması pandeminin kontrolüne ve küresel ekonominin iyileşmesine katkıda bulunacaktır. Ebeveynleri hedefleyen

COVID-19 aşılaması üzerine yapılan bu araştırmanın bu ön sonuçları, gelecekte aşılamayı teşvik edecek kampanyaların içeriğinin

geliştirilmesine rehberlik edebilecektir.