The Effect of Stock Market Development on Capital Structure: A Study on Turkey


Creative Commons License

TOPAK M. S.

International Symposium on Economics, Finance and Econometrics (ISEFE 2019), Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.18
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to investigate the effect of stock market development on the financing decisions of real sector firms. For this purpose, a balanced panel data set of 102 firms listed at Borsa Istanbul Industrial Index for a period of 15 years covering from 2004 to 2018 is constructed. The measures that represent capital structure decisions are the ratio of long term debt to capital (LTD) and the ratio of long term financial debt to capital (LTFD). The measure of stock market development is the ratio of market capitalization of listed domestic companies to GDP. At the models where LTD and LTFD are dependent variables, stock market development indicator, return on assets (ROA), non-debt tax shield, firm size (log of total assets), tangibility ratio (tangible fixed assets / total assets) and interest rate are the independent variables. Analysis results exhibit that stock market development has a positive and significant effect on debt ratios. In other words, stock market development did not reduce the borrowing of the firms and also debt financing and capital financing are not used as substitutes but as complementary of each other. The results also reveal that ROA and interest rate have a negative and significant effect on debt ratios. The effect of firm size on debt ratios are positive and significant.

Bu çalışmanın amacı pay piyasası gelişiminin reel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansman kararları üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Borsa İstanbul Sınai Endeksi’nde yer alan 102 şirketin 2004-2018 dönemine ilişkin 15 yıllık dönemini kapsayan dengeli panel veri seti oluşturulmuştur. Sermaye yapısı kararlarını temsilen kullanılan ölçüler uzun vadeli yabancı kaynakların özkaynaklara oranı (LTD) ve uzun vadeli finansal borçların özkaynaklara oranı (FTFD)’dır. Pay piyasasının gelişmişlik seviyesinin ölçücü olarak kullanılan değişkenler, BIST’de işlem gören şirketlerin Piyasa Değeri / GDP oranıdır. UVYK ve UVFB’nin bağımlı değişken olarak yer aldığı modellerde, pay piyasası gelişmişlik ölçüsü, aktif karlılık oranı (ROA), borç dışı vergi kalkanı, şirket büyüklüğü (log of total assets), tangibility ratio (tangible fixed assets / total assets) ve faiz oranı bağımsız değişken olarak yer almaktadır. Analiz sonucunda pay piyasası gelişiminin borçlanma oranları üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Pay piyasası gelişmesinin şirketlerin borçlanmasını azaltmadığını, borçlanma finansmanı ile özkaynak yoluyla finansmanın birbirleriyle ikame değil, tamamlayıcı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca karlılık oranı ve faiz oranının borçlanma oranları üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Şirket büyüklüğünün borçlanma oranları üzerindeki etkisi ise pozitif ve anlamlıdır.