Immanuel Wallerstein: Eserleri Çerçevesinde Entelektüel Gelişimi


Kaya T.

Sosyoloji Dergisi, ss.101-118, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Sosyoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.101-118

Özet

Bu yazının konusu, çalışmalarından hareketle Immanuel Wallerstein’in entelektüel

gelişimini ele almaktır. Bir yazı konusu olarak Wallerstein’in entelektüel gelişiminin

üzerinde durulmasının gereği, entelektüel biyografisini temel alarak ilgilerinin ve 20.

yüzyıl Batı sosyolojisine damgasını vuran düşüncelerinin gelişimini yakalamanın

mümkün olacağına duyulan inançtır. Wallerstein’in lisans eğitimiyle başlattığımız

akademik biyografisinin, çalışmaları ve ilgilerinin gelişimi ve değişimi temelinde

birbirinden belirgin şekilde ayrılabilecek üç dönemde ele alınabileceği görüşü, yazının

temel çerçevesini oluşturmaktadır.

The subject of this article is to review Immanuel Wallerstein's intellectual

development through his studies. The reason for dwelling upon Wallerstein's intellectual

development in an article is the conviction that it would allow the reader to recognize the

development of his interests and ideas which, to a great extent, determined the scope of

the 20th century Western sociology. In the article, his intellectual biography has been

reviewed starting from his bachelor years is assumed to be dividable into three periods

based on the development and evolution of his studies and interests.