Öğrenme Yönetim Sistemi Log Kayıtlarının Akademik Başarı Tahmininde Kullanılması


Yavuzarslan M., Erol Ç.

FL2020: 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution, 20 - 22 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı