Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Berksoy T., Özgül H. B.

İktisat Dergisi, no.541, pp.66-76, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: İktisat Dergisi
  • Page Numbers: pp.66-76
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Sovereign Wealth Funds (SWF) came to exist as funds established by oil-rich countries to utilize their excess reserves. The East Asian countries, with the impact of the Asian Crisis, began to form these funds to protect their export revenue surpluses. In this way, SWF spread rapidly throughout the world. The current value of sovereign wealth funds, which was worth $ 500 billion in 1990, increased sixteen times to 8,1 trillion dollars. In our study, Sovereign Wealth Funds, which have significant effects on financial system, have been examined both in conceptual and practical aspects. In this context, Turkey Wealth Fund, which was founded in 2016, is compared with other sovereign wealth funds implementations in the world.

Varlık fonları petrol zengini ülkelerin fazla rezervlerini değerlendirmek için kurdukları fonlar olarak ortaya çıkmıştır. Asya krizinin etkisiyle Doğu Asya ülkeleri de ihracat gelir fazlalarını korumak için bu fonları kurmaya başlamıştır. Böylece varlık fonları tüm dünyada hızla yayılmıştır. 1990 yılında değeri 500 milyar dolar olan varlık fonlarının günümüzdeki değeri 16 kat artarak 8,1 trilyon dolara yükselmiştir. Çalışmamızda finansal sisteme önemli etkileri bulunan varlık fonlarının hem kavramsal hem de uygulama açısından incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu, dünyadaki diğer varlık fonu örnekleri ile karşılaştırılmıştır.