Yeni tanı DBBHL’de biyobenzer rituksimab (Redditux) içeren R-CHOP rejimi sonuçları: Tek merkez gerçek yaşam deneyimi


ÖZBALAK M. M. , MASTANZADE M. , KUBİLAY D. Ö. , TİRYAKİ T. O. , ERDEM S. , Pınar Özbalak E., ...More

47. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 04 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey