“Akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı tüberküloz tanısında in-house polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin kültürle karşılaştırılması.”


KOCAZEYBEK B. S.

İNFEKSİYON DERGİSİ, ss.187-193, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: İNFEKSİYON DERGİSİ
  • Sayfa Sayısı: ss.187-193