Analysıs Of Oral Pıgmented Lesıons Of The Oral Mucosa And Perıoral Tıssues: 18 Cases Report


ÜNÜR M.

Güncel Tanı ve Protetik Yaklaşımlar, Türkiye, 1 - 04 June 2008

  • Basıldığı Ülke: Türkiye