Görme Engelliler için Mesleki Gelişim Araçlarında Yeni Açılım Olarak Podcast


ÇALIŞKAN H. , SELÇUKCAN EROL Ç., SERTER M., SÜRMELİ Ö.

III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2009, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7

Abstract

ABSTRACT

With growing usage of internet and media technologies, new openings emerged in education processes. One of these openings, namely podcast, allows information to become easily accessible and portable. (Almonte, 2007). Information technologies for people with visual impairements is acknowledged as an  important element for social inclusion in modern societies. (ICL2007, 26 - 28 September 2007)

Information technologies are considered important since they help visually impaired to have more vocational variety, be more productive, integrate with social life, allow cultural growth, and have a better overall working conditions.

Podcast is a series of radio or similar programs that is made available for download to personal audio players via web syndication. Only files syndicated via RSS (Really Simple Syndication) technology can be named podcast.

In this announcement we will be researching the methods and usage of podcast as an vocational deveopment tool of the visually impaired people. We will be discussing the implications of the improvements in the vocational development programs, to better use of work force of the visually impaired people whom are solely employed by enterprises for legal obligation.

Görme Engelliler İçin Mesleki Gelişim Araçlarında Yeni Açılım Olarak Podcast

Podcast; A New Opening to Vocational Development Tool for Visually Impaired

 

Hülya Çalışkan

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul

Çiğdem S.Erol; Mehmet Z. Serter, Zafer Ö. Sürmeli

İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü

 

 

III. İstanbul Bilişim Kongresi "YÖNETİŞİM

 

 

 

ÖZET


Marmara Üniversitesi - Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi Nişantaşı Kampüsü

 

Öğrenim süreçlerinde internet ve medya teknolojilerinin kullanımına ağırlık verilmesiyle yeni açılımlar ortaya çıkmıştır. Bu açılımlardan biri olan Podcast kullanımı ile bilgi; kolay erişilebilir ve taşınabilir hale gelmektedir (Almonte, 2007). Gelişmiş toplumlarda; görme engelli insanların sosyal topluma dâhil edilmesinde, bilişim teknolojileri önemli bir unsur olarak benimsenmektedir (ICL2007, 26 - 28 Eylül 2007).

Bilişim teknolojileri, görme engellilerin iş ve meslek çeşitliliğini artırması, daha üretken olma, sosyal yaşamla bütünleşme, kültürel gelişimlerine katkı sağlama imkânı tanıması, yüksek bir çalışma olanağı sağlaması bakımından önemlidir.

Podcast, radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıttır. Sadece RSS (Really Simple Syndication) teknolojisi kullanılarak dağıtımı yapılan medya dosyaları (ses ve görüntü), podcast olarak nitelendirilebilir.

Bu çalışmada eğitim aracı olarak podcast’in görme engelli bireylerin mesleki eğitimlerinde kullanım yöntemleri araştırılacaktır. Görme engelli bireylere yönelik mesleki eğitim programlarında iyileştirme çalışmaları yapılmasının, işletmelerin yasal yükümlülük gereği istihdam ettikleri engelli bireylerin işgücünün daha verimli kullanılmasına etkileri tartışılacaktır.