Jeofizik Uygulamalarda Fourier ve Dalgacık Dönüşümlerinin Karşılaştırılması


ALP H., Akıncı Ç., ALBORA A. M.

Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.67-76, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.67-76
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

In this study, it was compared Fourier Transformation using widely in analysing of geophysics data and image
processing and Wavelet Transformation using in image processing, boundary analysis and recently years in use
geophysical data analysis. It was applicated and compared two transformations in the both geophysical data and
fundamental functions. Then the results obtained were evaluated. In this study it was compared two
transformation using earthquake records and Bouger gravity anomalies map of Hatay region geophysical data.
At the end of the our study it was clearly seen that wavelet transform can be used by geophysical data analysing.

 

Bu çalışmada, jeofizik verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan Fourier dönüşümü ile dalgacık dönüşümü
arasında bir kıyaslama yapılmıştır. Dalgacık yöntemiyle görüntü işleme, görüntü iyileştirme, gürültü analizi ve
sınır saptama konularında oldukça başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Dalgacık dönüşüm yöntemi, son yıllarda
jeofizik verilerin analizinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Dalgacık dönüşüm yöntemi ile Fourier dönüşüm
yöntemi hem jeofizik verilere hem de temel fonksiyonlara uygulanarak karşılaştırma yapılmış ve bunun
sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu çalışmada jeofizik veri olarak deprem kayıtları ve Hatay
bölgesi Bouger gravite anomali haritası kullanılmış ve iki dönüşüm birbiriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan
çalışmalar sonucunda; jeofizik verilerin analiz ve yorumlanmasında dalgacık dönüşümünün yardımcı bir araç
olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.