Alüminyum galyumun önderişiklendirilmesi ve ayrılması için Amberlit XAD-2-5 Miristoil-8-hidroksikinolin kelatlayıcı reçinesinin sentezi


FİLİK H., Doğutan M., DEMİRCİ ÇEKİÇ S. , APAK M. R.

YTDÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (ISSN: 1300-2120), sa.2, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: YTDÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (ISSN: 1300-2120)