“Kardiyovasküler cerrahide post-operatif dönemde gelişen cerrahi yara infeksiyonları, septisemi ve endokardit tabloları ile olguların genel operasyon ve kardiyopulmoner bypass sürelerinin karşılaştırılması.” İnfeksiyon Derg.


KOCAZEYBEK B. S.

İNFEKSİYON DERGİSİ, ss.135-138, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: İNFEKSİYON DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.135-138