Pedicularis condensata Türüne ait Aktivite ve İzolasyon Çalışmaları


TUFAN S. , ŞEN UTSUKARÇİ B., GÜRDAL M. B. , Taşkın T., BOZKURT GÜZEL Ç. , MAT A.

22. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Pedicularis L. cinsi Türkiye’de 2 tanesi endemic olmak üzere 11 tür ile temsil edilmektedir. Bugüne kadar Pedicularis condensata Bieb. türü üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde saç boyası araştırma gelişme çalışmaları sırasında alınan patentlerde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca 2 Pedicularis (Kesgerotu) türü üzerinde yapılan antioksidan ve antimikrobiyal aktivite çalışması literatürde mevcuttur.  Bu türler üzerinde yapılan izolasyon çalışmaları incelendiğinde ise bu türlerin majör etken bileşik olarak iridoit içerdiği görülmektedir. İridoitler antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar, immunomodülatör gibi etkilere sahiptir. Tüm bunlar göz önüne alınarak bu çalışmada Trabzon’dan toplanan Pedicularis condensata (kırk bitotu) türünden elde edilen çeşitli ekstrelerin (hekzan, diklorometan, metanol ekstreleri; metanol maseratı) sahip olduğu antioksidan, antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin tayini ile bitkinin sahip olduğu iridoit içeriğinin saptanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pedicularis condensata, antimikrobiyal, antiantibiyofilm, antioksidan, izolasyon     

Kaynaklar

  1. Hedge, I.C. Pedicularis in Flora of Turkey and the East Aegean Islands (edited by P.H. Davis). 1978. Edinburgh, UK. Edinburgh University Press. Vol. 6: 768-777
  2. Tundis, R., Loizzo, M.R., Menichini, F., Statti, G.A. and Menichini, F.2008. Biological and Pharmacological Activities of Iridoids: Recent Developments. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 8: 399-420.
  3. Khodaie, L., Delazar, A., Lotfipour, F.,Nazemiyeh, H. 2012. Antioxidant and Antimicrobial activity of Pedicularis sibthorpii Boiss. And Pedicularis wilhelmsiana Fisch ex.. Advanced Pharmaceutical Bulleti, 2(1): 89-92.
  4. World Intellectual Property Organization International Bureau International Publication Number WO 2013/045704 A2
  5. Türkiye Bitkileri Listesi. 2012. İstanbul, Türkiye. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. 657.