Çevrimiçi Pazar Yerlerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Taş S., Çelik S.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Araştırmalar ve Uygulamalar, Sevinç GÜLSEÇEN,Kerem RIZVANOĞLU,Nilgün TOSUN,Emre AKADAL, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.149-164, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Istanbul University
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.149-164
  • Editörler: Sevinç GÜLSEÇEN,Kerem RIZVANOĞLU,Nilgün TOSUN,Emre AKADAL, Editör

Özet

Teknoloji ve internet birlikteliğiyle kişiler her zaman her yerde aradıkları bilgiye, aradıkları ürüne ve hizmete
kolaylıkla ulaşabilmektedir. Özellikle milenyum kuşağı olarak adlandırılan, en büyüğü 80’li yıllarda doğan kişiler
internete aşina olup yeni teknolojilere kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Buna paralel olarak da e-ticareti en çok
kullanan yaş grubunu oluşturmaktadırlar. Türkiye sahip olduğu genç nüfusla da e-ticaret sektöründe yükselen bir
trend yakalamaktadır. Bu bölümde, bu yaş grubunun çevrimiçi pazar yerlerini kolay kullanıp kullanamadıkları
incelenmiştir. Ülkenin önde gelen üç çevrimiçi pazar yeri çalışma konusu olarak seçilmiş ve site içi dolaşım ağırlıklı
olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda Hepsiburada çevrimiçi pazar yerinin, n11 ve Trendyol pazar yerlerine göre
daha kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olduğu görülmüştür.

Thanks to the collaboration between technology and the internet, regardless of time and place, individuals can
easily access those services that they need and search for information products that they seek. People born in the
‘80s, called the Y generation, are familiar with the internet and can quickly adapt to new technologies.
As a result, generation Y is the age group that uses e-commerce the most. Due to the excess of Generation Y and
the younger population, Turkey has great potential in the e-commerce sector. This chapter investigates whether this
age group can easily use online marketplaces. Three leading online marketplaces have been selected as the study
area, and mainly website navigation has been studied. As a result of the study, it was found that Hepsiburada online
marketplace has a more user-friendly design than the n11 and Trendyol markets.