+2.50, +3.00, ve +3.75 D adisyonlu 3 Farklı difraktif multifokal göz içi lensinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması


Creative Commons License

Müftüoğlu O., Altınkurt E. , Haliloğlu M., Özsütçü M.

TOD 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[SS-KRC-05]

+2.50, +3.00, ve +3.75 D adisyonlu 3 Farklı difraktif multifokal göz içi lensinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması

Orkun Müftüoğlu, Emre Altınkurt, Mahmut Haliloğlu, Mustafa Özsütçü
Medipol Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: +2.50, +3.00, ve +3.75 D adisyonlu 3 Farklı difraktif multifokal göz içi lensinin (MF-GİL) fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
GEREÇ-YÖNTEM: Katarakt ameliyatı olup MF-GİL implantasyonu yapılan ve en az 6-ay boyunca takibi olan kırkbeş hastanın 90 gözü çalışmaya dahil edildi. 30 göze hibrid difraktif/refraktif +2.50 D adisyonlu MF-GİL, 30 göze hibrid difraktif/refraktif +3.00 D adisyonlu MF-GİL, 30 göze tümden difraktif +3.75 D adisyonlu MF-GİL implante edildi. Görme keskinlikleri uzak, ara mesafe, ve yakın için 32 cm, 40 cm, 50 cm, ve 60 cm uzaklıkta yapıldı. Fotopik, mezopik, ve yansımalı mezopik kontrast duyarlılık ölçümleri, ve defokus ölçümleri alındı. Gözlük bağımlılığı, hastalar tarafından bildirilen tatmin, ve hastalar tarafından bildirilen görme bozuklukları değerlendirildi.
BULGULAR: Her 3 MF-GİL grubunun uzak görme düzeyleri eşdeğer düzeydeydi (p>0.05). +2.50 D grubunda, +3.00 D ve +3.75 D grubuna göre daha iyi ara mesafe görmesi belirlendi (p<0.05). Hibrid tasarıma sahip MF-GİL’lerin ara ve yakın mesafe görmeleri düşük ışık seviyelerinde daha kötü idi. Gruplar arasında değişik aydınlanma düzeylerinde kontrast duyarlılık sonuçları açısından herhangi bir fark gözlenmedi (p>0.05). +2.50 grubundaki 10 (%66) hasta, +3.00 grubundaki 2 (13.3%) hasta, yakın görme için gözlük kullanabildiklerini bildirirken, +3.75 grubundaki hiçbir hasta gözlük kullanımına ihtiyaçları olmadığını bildirdi. Bütün gruplardaki görme bozuklukları biribirine yakın düzeylerde idi (p>0.05).
SONUÇ: Farklı tipteki MF-GİL yerleştirilen gözler tasarlandıkları amaçlar için yeterli uzak, ara, ve yakın görmeye sahip gözükmektedir. Bu nedenle implantasyonlarına hastaların ihtiyaç ve beklentilerine göre karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: multifokal göz içi lensi, kontrast duyarlılık, yakın görme, defokus